פרוייקטים

מערכות תצפית מוסלקות

חברת Quickest Owl מפתחת  מערכות תצפית מיוצבות ומוסלקות לצרכי מודיעין. חלק ממערכות אלו מוצגות בדף זה.

רצף פרויקטי עבר

להלן רצף פרויקטים אשר בוצעו בין השנים 2005 - 2008 . הפרויקטים כוללים, מערכות תצפית מיוצבות, רובוטים ניידים, ממשקי אדם מכונה אלטרנטיביים, ראיה ממוחשבת, ועוד ועוד.

פחית מצלמת

חברת Quickest Owl פיתחה מדגים הכולל הסלקת מצלמה ומכלול אלגוריתמיקה ותקשורת בתוך פחית שתיה (2010 ).

מערכת לבקרת תנועה של מצלמה

בחברת Quickest Owl מימשנו מערכת בקרה לתנועת מצלמה , עבור חברת סטארטאפ.  – הפרויקט מפורסם בצורה מוגבלת באישור הלקוח (2012).