פרוייקטים

Mobile Robots Autonomous and Teleoperated UGVs

At Quickest Owl we have developed mobile robot platforms , for the defense and civilian markets. Some of these platforms are displayed in this page.

רצף פרויקטי עבר

להלן רצף פרויקטים אשר בוצעו בין השנים 2005 - 2008 . הפרויקטים כוללים, מערכות תצפית מיוצבות, רובוטים ניידים, ממשקי אדם מכונה אלטרנטיביים, ראיה ממוחשבת, ועוד ועוד.